Hovedseksjon

AKS åpner 1. august

Aktivitetsskolen Sinsen

For nye 1.klassinger:

Vi har åpent fra kl.07.30-16.30. Dere velger selv hvilken dag dere ønsker å starte. Vi anbefaler kortere dager i begynnelsen dersom dere har muligheter til det. Heldagsplass kan benytte alle dager og halvdagsplass kan komme mandager og onsdager.

AKS er stengt fredag 19.august pga planleggingsdag.

Første skoledag er mandag 22.august. 2.-7.trinn starter kl.09.00. 1.trinn starter kl.12.00.