Alt blir bra!

Elever på 2.trinn har laget sin versjon av regnbuen. Det ble en fargerik og fin regnbue som minner oss om at «alt blir bra».  I en litt annerledes hverdag er det godt å finne håp og trøst i en fin regnbue.  Hver dag jobber vi for at elevene på Sinsen skole skal ha en tilnærmet normal skolehverdag som mulig. Vi holder læringstrykket oppe og gleder oss over elevenes mestring.

Elever på 2.trinn har laget sin versjon av regnbuen. Det ble en fargerik og fin regnbue som minner oss om at «alt blir bra». 

I en litt annerledes hverdag er det godt å finne håp og trøst i en fin regnbue. 

Hver dag jobber vi for at elevene på Sinsen skole skal ha en tilnærmet normal skolehverdag som mulig. Vi holder læringstrykket oppe og gleder oss over elevenes mestring.