Hovedseksjon

Denne uka gjennomfører 6.trinn selvberging i åpent vann i regi av Redningsselskapet.

En gruppe mennesker i klær

Rundt 100 personer omkommer i drukningsulykker årlig. 17 prosent av de som omkommer er barn og unge under 25 år. For å ferdes trygt på, i og ved vann må man lære å forutse og unngå uhell, og ha ferdigheter som gjør at man kan berge både oss selv og hjelpe andre i en drukningssituasjon. RS Trygg i vann-kurset hjelper deg å utvikle disse ferdighetene.