Elevundersøkelsen høsten 2021

Trivsel

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på
www.udir.no/statistikk.