Informasjon om foreldremøter

Foreldremøte

Vi har kommet godt i gang de to første ukene, og selv om vi fortsatt må ta mange smittevernhensyn går undervisningen tilnærmet normalt.

Spesielt hyggelig har det vært å bli kjent med de mer enn 100 nye 1. klassingene!

På skolens hjemmeside finner dere mye informasjon om skole og AKS, inkludert kontaktinformasjon til lærere og øvrige ansatte.

 Under "kalender" finner dere også en oversikt over høstens foreldremøter.

De vil foregå klassevis på utvalgte rom, som er store nok til at vi kan sitte med god avstand til hverandre. I utgangspunktet ønsker vi kun én foresatt på møtet, nettopp for at vi ikke skal bli for mange i rommet. Ved sykdom må man holde seg hjemme fra foreldremøtet. Ytterligere informasjon/ innkalling får dere fra kontaktlærer.

 Vi vil dessverre ikke kunne tilby barnevakt, og det vil heller ikke være noe servering.

Vi trenger fire foreldre i hver klasse som melder seg som klassekontakter, to FAU-representanter og to sosialkontakter.

 Dere som foreldre er viktige støttespillere for skolen, så takk til alle som har tid og anledning til å engasjere dere!

 

Vennlig hilsen ledelsen ved Sinsen skole