Nasjonale prøver 2020

Nasjonale prøver 2020

Elevene kan logge seg på her og logge seg på med Feidebruker og passord.

Førmålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

5. trinn på Sinsen skole har prøvene i tidsrommet 11. september - 23. september.

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektotatets hjemmeside.