Overgangsprøver 4. og 7. trinn

4. og 7. trinn skal ha overgangsprøver i lesing og regning i uke 22 og 23

Formålet med overgangsprøvene i lesing og regning er å gi informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning ved utgangen av 4. og 7. trinn. Prøvene er basert på kompetansemålenefor henholdsvis 4. og 7. trinn. Kunnskapen fra prøvene kan danne grunnlag for tilpasset opplæring på individ- og gruppenivå på 5. og 8. trinn.

Elevene logger seg inn her med sitt FEIDE -pasord.