Hovedseksjon

Påmeldingen til Sommerskolen Oslo 2024 åpner 11. mars

et barn med hatt og briller

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo.

Vi skal støtte opp om skolens arbeid med faglig og sosial læring, utover det ordinære skoleåret. På våre kurs står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus.

I 2024 arrangeres kursene i uke 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke.

Les mer