Trygge voksne ute på Grünerløkka – en felles innsats.

Sammen er vi sterke


Kjære foreldre ved skolene i Bydel Grünerløkka
Med stengte skoler og fritidstilbud er det en spesiell situasjon for barn og unge i bydelen vår. Mange holder seg inne. Samtidig trenger barna våre frisk luft og sosialt liv, og en del samler seg i bydelens uteområder. Stort sett går dette greit, men at det fins voksne i nærheten, virker forebyggende.


Flere foreldre har kontaktet bydelen, skolene eller politiet og spurt om de kan gjøre en innsats for trygge uteområder i denne tiden. Det er vi glade for! Dersom foreldre ved din skole ønsker å starte eller styrke dag- eller natteravn i denne perioden, er dette noe både skolene, politiet og Bydel Grünerløkka støtter. Gruppene koordineres av skolenes FAUer som vanlig. SaLTo-koordinator Camilla Farstad kan kontaktes for tips til områder det er nyttig at man går innom – mob 97970620. Det er også verdifullt at SaLTo-koordinator får beskjed om organisert foreldreinnsats ved skolene.


NB: Gruppene må organiseres slik at de følger rådene fra Oslo kommune og nasjonale helsemyndigheter om å forebygge koronasmitte.


Hva gjør politiet og Bydel Grünerløkka:
Kriminalforebyggende er ikke i vanlig drift, vi er i en beredskapssituasjon
Ved spørsmål til politiet, ring 02800. Akutte situasjoner: ring 112.
Bydelens fritidssektor sender alle tilgjengelige utekontakter og klubb-ansatte ut. Rollen er ikke å samle ungdom rundt aktiviteter, men å gi informasjon, og være til stede for at det skal være trygt og hyggelig ute – omsorgsfull kontroll.


Tusen takk for at du bryr deg og ønsker å bli med å skape trygghet i bydelen vår!


Mvh
Oslo politidistrikt forebyggende enhet Sentrum, skolene i bydel Grünerløkka og Bydel Grünerløkka

 

Sammen Lager vi et Trygt Oslo