Hovedseksjon

Sinsentalenter!

pride

Temaet for årets Sinsenuke er "Folkehelse og livsmestring".

Gjennom uka vil alle elevene på Sinsen jobbe med fysisk og psykisk helse, mangfold og inkludering.

Ukas store finale blir "Stolthetstoget" som går fra Sinsen skole, bort til Løren torg fredag 10. juni.

Vi kommer tilbake med Sinsentalenter "the movie".