Spørsmål og svar om læringsbrett

Her finner du svar på mange spørsmål om bruk av læringsbrett på Sinsen skole

·       Hvordan sikres personvern og barnas brukerdata på læringsbrettene? Blir lokasjonsdata registrert og lagret? Slettes de etter en forhåndsdefinert plan?

Alt som lagres lagres under FEIDE-brukeren. Denne er det kun eleven som har tilgang til gjennom brukernavn og passord. UDE har aktivisert lokalisjonsdata på iPadene. Dette brukes kun til å lokalisere tapte enheter og kan kun utføres av IKT-ansvarlig ved skolen.

 

·         Når og hvordan lærer barna om nettsikkerhet (ikke dele innloggingsdetaljer, personlig informasjon, kommunisere med fremmede eller dele bilder osv.)?

Riktig og kritisk bruk av ikt og internett undervises på skolen. Grunnleggende digitale ferdigheter innebærer å ha kunnskap om og forståelse av etiske sider ved digital kommunikasjon og å kunne håndtere problemstillinger knyttet til egen og andres digitale identitet.

 

·         Hvem skal barna eller foreldrene kontakte om barna opplever hets eller sjikane på læringsbrettet?

En voksen. Foresatte, kontaktlærer eller en annen voksen på skolen.

 

·         Er noen nettsider eller søkeord blokkerte?

UDE har aktivert det generelle filteret «Begrens voksent innhold» for samtlige elever på samtlige skoler i Oslo. Dette er filter som inneholder sperringer for både ord og nettsider som flagges som voksent innhold. I tillegg har skolen aktivt gått inn og sperret spesifikke nettsider med uønsket innhold.

·         Blir barn bevisstgjorte om netthets på skolen?

Ja. Riktig og kritisk bruk av ikt og internett undervises på skolen. 

 

·         Hvem avgjør hvilke apper som er installert på læringsbrettene?

Noen få apper er standard tilbehør på alle iPader. Resten av appene bestemmer skolen utfra behov.

 

·         Har barna tilgang til apper som Facebook, YouTube, Tik-Tok og Instagram på læringsbrettene?

Nei, og skolen har blokkert disse sidene i nettleseren.

 

·         Kan elevene laste ned apper selv?

Nei.

 

·         Hvorfor finnes det apper på læringsbrettet som ikke brukes i undervisningen?

Skolen evaluerer fortløpende hvilke apper som er nyttige og hvilke som ikke er det. Skolens policy er at læringsbrettet skal benyttes når det er formålstjenelig.

 

·         Er foreldrene erstatningspliktige for ødelagt læringsbrett?

Ja, i utgangspunktet er du erstatningspliktig for alt materiell du låner på skolen utover normal bruksslitasje.

 

Skolen i Norge har et gratisprinsipp, og alle elever får låne det de i utgangspunktet trenger for læringsarbeidet på den enkelte skole. Alt utstyr man mottar er til utlån. Det vil si at man leverer tilbake ting man har lånt med normal bruksslitasje, for eksempel skolebøker. Blir disse ødelagt på skolen eller hjemme, er man i prinsippet erstatningspliktig (jfr. Skaderstatningsloven § 1.1 og § 1.2).

Sinsen skole har gått til anskaffelse av heldekkende deksel med glassbeskyttelse for elevene på 1. – 4. trinn, og glassbeskytter for elevene på 5. – 7. trinn. Dette innebærer at det skal mye til for at læringsbrett knekkes eller glass knuses.

Hvis eleven med viten og vilje ødelegger noe er man 100 % erstatningspliktig (opptil 5000 kr i hvert skadetilfelle som foresatt. jfr. Skadeerstatningsloven §1.2).

På Sinsen skole har vi for knust glass og ødelagte læringsbrett valgt å kreve en egenandel på 25% av innkjøpsverdi (for tiden 950 kroner).

·         Hvem skal foreldrene ta kontakt med for teknisk hjelp med læringsbrettet?

Skolens IKT-ansvarlige Tom Johannessen, på tom.johannessen@osloskolen.no.

 

·         Hva skal barna gjøre om de har glemt innlogging og passord til læringsbrettet?

Først og fremst er det ønskelig at elevene får hjelp av voksne (kontaktlærer og foresatte) til å lage og huske eget brukernavn og passord. Om problemet likevel oppstår kan man kontakte skolens IKT-ansvarlige Tom Johannessen på tom.johannessen@osloskolen.no.

 

·         Finnes det systemer for foreldrekontroll på læringsbrettets nettleser?

Nei. UDE vurderte en periode å åpne for å kunne bruke «Skjermtid» - innstillingen som inneholder funksjoner som å begrense nettsider, begrense tid man kan bruke på nettbrettet, begrense tidsrom man kan benytte nettbrettet og mer. Det viser seg at denne funksjonen samtidig loggfører all bruk av apper samt nettleserlogger og dermed bryter med personvern og det ble da avgjort at denne funksjonen ikke skal benyttes.

 

Denne nyheten blir liggende fast under For elever og foresatte/ Hjem skolearbeid /Skoleplattform Oslo