Velkommen tilbake til AKS, og velkommen nye 1.klassinger!

Cartoon

Barn som starter i 2.-4.trinn har allerede meldt seg på og her er programmet:

August 2.-4.trinn

Husk to matpakker og klær etter vær!

 

Smittevern:

Vi fortsetter å følge smitteveilederen fra Udir rundt korona, hvor hvert trinn er en kohort på AKS med faste voksne. Trinnene holdes avskilt. Vi legger turer og aktiviteter til nærområdet og unngår offentlig transport så mye som mulig. Viktige tiltak i veilederen er hyppig håndvask for barn og voksne, avstand og syke barn og voksne holder seg hjemme.  

 

Av smittevernhensyn har vi ikke mulighet til å ta imot barn som ikke ble påmeldt innen 4.juni (gjelder ikke nye 1.klassinger). Vi ber om at foresatte på 2.-4.trinn unngår å gå inn i skolebygget annet enn portalen.

 

Nye 1.klassinger:

Dere velger selv hvilken dag barnet starter. Det kan være fint å møte klassekamerater og ansatte og ikke minst bli kjent med hvor basen, klasserom og toaletter befinner seg. Alle førsteklassinger holder til i samme gang i skole- og AKS-tiden, inngang via portalen (midt i skolegården eller midt på bygget fra Lørenveien).

 

Kom helst innen kl.09.30 da vi starter med samlingsstund i klasserommene. Det blir faste samlinger hver dag, barna spiser klassevis i klasserommet. Fokuset første tiden er på å bli kjent, lage trygge rammer i hverdagen og selvfølgelig mye lek og moro!

 

I ferier serveres det ikke mat så ta med to matpakker. Mye av hverdagen foregår ute i skolegården eller i nærområdet så husk klær etter vær og skriftetøy. Barnet får hylleplass utenfor sitt klasserom første dag.

 

Foresatte kan være med inn og bli litt med barnet i oppstarten.