Ledelse og ansatte

Administrasjonen

Administrasjonen - Sentralbord 23 47 28 70

Rektor: Jan Petter Braathen

Leder AKS: Undervisningsinspektør Sigrid Lyngmo 23 47 28 75

Assisterende rektor: Robert Bering

Assisterende rektor: Hilde Storborg Hundstad

Undervisningsinspektør: Thor Sundal

Administrasjonsleder: Eivind Storås Rotvold 

Kontorleder: Silje Johansen

Kontormedarbeidere:

Astrid Hestnes Ranvig

Katherine Leticia Nunez Cruz

Espen Midtdal

Ikt-ansvarlig: Tom Agnar Johannessen 

Assistentleder: Monica Henriksen

Sosiallærere

1.-3. trinn Marte Flemmig  - 23 47 28 82  

4.-7. trinn Eivind Dyrli - 23 47 28 74

Aks-telefon - 903 65 904

Forespørsel om lån/leie av lokaler ved Sinsen skole 


Melde fravær 

Hvis du som foresatt har sykt barn, kan du melde fravær i appen og i Portalen. Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer.
1. Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær".
2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
3. Skriv beskjeden, og trykk Send. 

Les mer om appen her.