Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Administrasjonen

Rektor:

Jan Petter Braathen

 

   

 

Assisterende rektor:

Hilde Storborg Hundstad

 

AKS/Undervisningsinspektør:

Sigrid Lyngmo

 

Undervisningsinspektør:

Thor Sundal

 

 

 

 

Administrasjonsleder:

Eivind S. Rotvold

 

Kontorleder:

Silje Johansen

 

Kontormedarbeidere:

Katherine Cruz

 

 

Espen Nygaard Midtdal

 

IKT-ansvarlig:

Tom Johannesen

 

Assistentleder:

Monica Henriksen

 

 

 

 

Sosiallærere

 

 

1. – 3. trinn:

Marte Flemmig

23 47 28 82

4. – 7. trinn/ S-grupper:

Eivind Dyrli

23 47 28 74