Ledelse og ansatte

Administrasjonen

Rektor:                               Jan Petter Braathen                           

AKS-Undervisningsinspektør: Sigrid Lyngmo - 903 65 904/23 47 28 75                   

Assisterende rektor:                 Robert Bering 

Assisterende rektor:              

                                Hilde Storborg Hundstad  

Undervisningsinspektør:          Thor Sundal

Administrasjonsleder:             Eivind S Rotvold          

Kontorleder:                              Silje Johansen                       

Kontormedarbeidere:              Katherine Cruz 

                                                    Espen Midtdal 

Ikt-ansvarlig:                            Tom Johannessen                      

Assistentleder:                         Monica Henriksen                    

Sosiallærere

1.-3. trinn:     Marte Flemmig  - 23 47 28 82                      

4.-7. trinn:        Eivind Dyrli 23 47 28 74