IKT

IKT

Skolen har en egen IKT-trapp som viser hva elevene skal kunne etter hver trinn.

Dubestemmer.no
En nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver til bruk i klasserommet. 

IKT-plan.no
Beskrivelsen av digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet (LK06) er utgangspunktet for strukturen og innholdet i IKT-plan.no. IKT-plan gir et forslag til progresjon i opplæringen, støtte til undervisning og til elevers arbeid med fagene.

IKT i praksis
Dette er Senter for IKT i utdanningen sin nettside for deling av digital pedagogisk praksis. Nettstedet gir lærere og andre pedagoger tips til IKT-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt viser god pedagogisk praksis med IKT.

Tips til gratis nettressurser og applikasjoner
Veilederteamet i Utdanningsetaten har utarbeidet et dokument som inneholder et utvalg av gratis nettressurser og applikasjoner for bruk i undervisningen.