Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

De digitale løsningene for elever, ansatte og foresatte er samlet i en felles plattform som heter Skoleplattform Oslo.

Med Skoleplattform Oslo menes IKT-systemer og aktiviteter for administrering, planlegging, gjennomføring, og oppfølging av undervisningen i Osloskolen. Løsningene legger til rette for kommunikasjon og samarbeid i Osloskolen. Pålogging til Skoleplattform Oslo skjer via skolens nettside. 

I Portalen i Skoleplattform Oslo er det tilgang til e-post, itslearning, meldingsverktøyet og andre relevante verktøy for elever og foresatte. 

Osloskolen har en meldings-app for foresatte, elever og ansatte kalt Skolemelding. I Skolemeldings-appen kan foresatte og elever sende melding til kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte på skolen. De kan også svare på meldinger sendt fra skolen, i tillegg til at foresatte kan melde fravær for sitt barn. Appen er en videreutvikling av meldingsverktøyet i Skoleplattform Oslo.