Hovedseksjon

3. trinn

UKEPLAN

Vi har et spennende skoleår foran oss hvor vi skal fortsette arbeidet med de nye læreplanene. I den sammenheng skal vi fortsette å jobbe tverrfaglig. Vi kommer også til å satse på inkluderende undervisning dette skoleåret. Med hensikt å bygge et godt fellesskap og større tilhørighet i klassene.

  

Vi vil samtidig fortsette å ha stort fokus på de grunnleggende ferdighetene: skriving, lesing, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter. Vi fortsetter med TIEY i norsk og matematikk. Gjennom stasjonsarbeidet får elevene brukt alle de fem grunnleggende ferdighetene i tillegg til variasjon i arbeidsmetoder. 

  

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. For å lære godt er det viktig at elevene trives og har det bra på skolen. Derfor kommer vi til å jobbe mye med sosiale ferdigheter og skape gode relasjoner elevene imellom. Vi kommer også til å satse på inkluderende undervisning dette skoleåret. Med hensikt å bygge et godt fellesskap og større tilhørighet i klassene.

 

Årets kontaktlærere er:
3A- Amalie Borgund
3B- Vegard Sunde Sletten
3C- Olaf Brusletten Lappen
3D- Jon Emil Bakken 


Vi har også flotte faglærere på trinnet i år: 

  

Faglærere: 

Fride Hellesjø Bøe

Rebecca Pauline Winter

  

Ressurslærer: 

Ursula Pino

  

Leselærer: 

Mari Helgetun Kristiansen 

 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med alle elevene våre

Hilsen 3.trinn