Hovedseksjon

5. trinn

UKEPLAN

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. For å lære godt er det viktig at elevene trives og har det bra på skolen. Derfor kommer vi til å jobbe mye med sosiale ferdigheter og skape gode relasjoner elevene imellom. 

Dette blir et spennende skoleår. Vi har som alltid fokus på de fem grunnleggende ferdighetene: skriving, lesing, regning, digitale ferdigheter og muntlighet, og elevene vil lære mye nytt og spennende.

Læringsbrettet ble aktivt brukt forrige skoleår og vi vil fortsette å bruke dette som en ressurs i undervisningen. Dette har vist seg å være et nyttig verktøy som fremmer motivasjon og læring blant elever. Gjennom året vil vi jobbe med mange forskjellige tema på tvers av fagene, slik at vi sikrer god forståelse og høyt engasjement. Vi gleder oss til å komme i gang! 

Kontaktlærer 4A: Nicolai Blindheim Jacobsen (nicolai.jacobsen@osloskolen.no)

Kontaktlærer 4B: Marit Emilie Eliassen (marit.eliassen@osloskolen.no)

Kontaktlærer 4C: Maren Hernes Valstad (maren.valstad@osloskolen.no)

Kontaktlærer 4D: Håkon Sletten Sollien (hakon.sollien@osloskolen.no)