5. trinn

UKEPLAN

Vi er klar til oppstart som 5 ABC – noe som tilsier at vi er blitt litt nye klasser. Dette er spennende og gøy, og samtlige av elevene skal få flytte inn i nye klasserom.

Kontaktlærere:
5A Hanne Andersen
5B Daniel Basmadjian 
5C Randi Bakke

Vårt mål er å skape gode arbeidsrutiner og et trygt klassemiljø. I alle grupper skal det være greit å være seg selv!